Zaans Praatcafé

Sur

Het Zaans Praatcafé is in 2000 voortgekomen uit onze wens:
"Wij, mensen die zorg nodig hebben van de GGZ, wilden voor onszelf een ontspannende ontmoetingsgelegenheid buiten de "zorg".
Waar wij elkaar en anderen op een recreatieve manier kunnen ontmoeten, ons sociaal netwerk kunnen uitbreiden en onze belangenbehartigers kunnen informeren.
Wij hebben onze wens gerealiseerd en onze vrienden- of kennissenkring daardoor, in de gelopen 16 jaar, kunnen vergroten en onze ervaringen kunnen delen.
Door de uitbreiding van ons netwerk hebben activiteien ondernomen buiten de zorg en het Zaans Praatcafe.

Wij behartigen onze belangen gevraagd en ongevraagd op diverse fronten.
Wij ondersteunen elkaar bij ziekte, decompensatie en het vrijwilligerswerk voor het Zaans Praatcafé.